دانلود رایگان


پرسشنامه كدهای اخلاقی حرفه مامايی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه كدهای اخلاقی حرفه مامايیتوضیحات:پرسشنامه میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در مامایی، شامل 40 گویه، در قالب فایل word.
پرسشنامه حاضر به منظور بررسي میزان رعایت كدهاي اخلاقي حرفه مامايي طراحي شده است. پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا قابل استفاده برای تحقیقات در زمینه کدهای اخلاق حرفه ای در پزشکی و مامایی.

این پرسشنامه محقق ساخته با عنوان: «پرسشنامه كدهاي اخلاقي حرفه مامايي»، مي باشد كه داراي 6 خرده مقياس و 40 سوال چهار گزينه اي از نوع مقياس ليكرت ( رعايت مي كنم، تا حدودي رعايت مي كنم، نظري ندارم، رعايت نمي كنم)، است. روايي و پايايي اين پرسشنامه نیز سنجيده شده است.

نمره گذاري سوالات بصورت 3 براي رعايت مي كنم، 2 تا حدودي رعايت مي كنم، 1 نظري ندارم، 0 رعايت نمي كنم در نظر گرفته شد. در تحليل يافته هاي پژوهش پاسخهاي «نظري ندارم» و «رعايت نمي كنم» به عنوان عملكرد نامطلوب (نمره 40≤ )، « تا حدودي رعايت مي كنم» به عنوان عملكرد نسبتا مطلوب (نمره 41- 80) و «رعايت مي كنم» به عنوان عملكرد مطلوب (نمره80-120) در نظر گرفته شد. اين پرسشنامه شامل 6 حيطه مي باشد كه عبارتند از: ۱- «تعهدات حرفه اي» شامل 12 سوال، 2- «ارائه خدمات به مددجو و همراهان وي» 11 سوال، 3- «ارتباط با ساير دانشجويان و مربي» شامل 5 سوال، 4- «ارتباط با خود» شامل 3 سوال، 5- « آموزش و پژوهش» شامل 4 سوال، 6- « مديريت» شامل 5 سوال. به منظور يکسان سازي امتيازات هر عامل، نمرات بر اساس ۱۰۰ تراز گرديد. بدين معنا که نمره هر عامل و کل ابزار، نمره اي بين ۰ تا ۱۰۰ مي باشد که هر چه نمره به ۱۰۰ نزديک تر گردد، نشان دهنده آن است که اين عامل از نظر ماماها اولويت بيشتري داشته است.کدهای اخلاقی


اخلاق در مامایی


اخلاق حرفه ای


دانلود پرسشنامه


پرسشنامه پزشکی


پرسشنامه مامایی


حرفه مامایی


کدهای اخلاق حرفه ای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت پزشکی مبتنی بر شواهد

پاورپوینت تحليل سياستهاي کلي نظام اداري

پاورپونت (قابل ویرایش) آنالیز ارتعاشات (Vibration Analysis)

پاورپوینت اوضاع طبیعی و جغرافیایی ایران

پاورپوینت اوضاع طبیعی و جغرافیایی ایران

گزارش کار آزمایشگاه مدار الکترونیک رشته کامپیوتر

گزارش کارآموزی مکانیک؛ در كارخانه سايش سازي حرفه و فن صنايع بسته بنديدانلود شیپ فایل مرز شهرستان پاکدشت

لیبل قالب دار عسل طبیعی (برچسب عسل قالبدار)