دانلود رایگان


پاور پوینت مبحث 19 مقررات ملی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پاور پوینت مبحث 19 مقررات ملیتوضیحات:پاورپوینت مبحث 19 مقررات ملی، در 20 اسلاید.

مبحث نوزدهم ،صرفه جویی در مصرف انرژی را مورد بحث قرار داده ومقرراتی را برای پایداری بیش تر ساختمان قرار داده است با افزایش فشار بر شرایط زیست محیطی ناشی از رشد جمعیت، شهرنشینی و تغییرات اقلیمی؛ مردم سراسر دنیا نیاز به پایدار بودن ساختمان ها و شهرهایی که در آن کار و زندگی می کنند را بیش از پیش احساس می کنند.
فهرست مطالب:
تعاریف
ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﮥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي
روشها و ضوابط طراحی
اﺻﻮل ﮐﻠﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
تاسیسات مکانیکی
ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ و اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
روش ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮرﺷﯿﺪي
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﮥ اﻧﺮژي ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎانرژی


مبحث 19 مقررات ملی


صرفه جویی در مصرف انژی


ساختمان پایدار


ساختمان سبز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت آموزش شهرسازی: از شناخت تا مداخله

پاورپوینت بررسی معماری عمارت شمس العماره

جزوه استثنایی فصل اول شیمی دهم همراه با نکات خاص کنکوری

لیبل لایه باز عرق بوقناق

پاسخ پرسش های شیمی دهم

پاورپوینت تحلیل پروژه مسکونی نیامی 2000

دانلود شیپ فایل رده های خاک استان فارس

دانلود شیپ فایل رده های خاک استان فارس

گزارش کارآموزی حسابداری در شركت قند

پاورپوینت اسم تفضیل و اسم مکان