دانلود رایگان


فرم پیشنویس قرارداد حقوقی نظارت بر اجرای ساختمان توسط تیم نظارتی 4 نفره - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان فرم پیشنویس قرارداد حقوقی نظارت بر اجرای ساختمان توسط تیم نظارتی 4 نفرهتوضیحات: فرم پیشنویس قرارداد حقوقی نظارت بر اجرای ساختمان توسط تیم نظارتی 4 نفره ، در قالب فایل word و pdf و در 6 صفحه.

بخشی از متن فایل:
این قرارداد فیمابین خانم/ آقای ................................ فرزند............................ به شماره ملی.............................................................. بعنوان صاحبکار (مالک یا وکیل مالک به استناد وکالتنامه پیوست) پلاک(های) ثبتی ........................................................................ قطعه ...................................... به شماره پرونده شهرداری ..................................................... واقع در محدوده شهرداری منطقه ............... که مالک یا وکیل وی در این قرارداد اصطلاحاً مالک نامیده می شود از یک طرف و مهندسان ناظر به شرح مندرج در جدول ذیل
رشته نام و نام خانوادگی ناظر شماره عضویت سازمان شماره پروانه اشتغال پایه
عمران
معماری
مکانیک
برق
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران( که در این قرارداد سازمان تهران نامیده می شود) و توسط سازمان استان تهران معرفی شده است و در این قرارداد مهندسان ناظر نامیده می شود از طرف دیگر، تحت شرایط ذیل و در حضور نماینده سازمان استان تهران منعقد می گردد.
ماده 1 ـ موضوع قرارداد:
ارائه خدمات نظارت بر عملیات فنی واجرایی پروژه ساختمانی پلاک(های) ثبتی مندرج در این قرارداد .

فهرست مطالب:
ماده1-موضوع قرارداد
ماده 2-مدت قرارداد
ماده3-تعهدات مهندس ناظر
ماده4-تعهدات صاحب کار
ماده 5-سایر شرایط
ماده6-حق الزحمه مهندسان ناظر و نحوه پرداخت آن
ماده7-فسخ یا خاتمه قرارداد
ماده 8-حل اختلاف
ماده 9-نشانی طرفین
ماده10-اسناد قراردادقرارداد حقوقی


قرارداد حقوقی نظارت


نظارت بر اجرای ساختمان


تیم نظارتی 4 نفره


فرم قرارداد حقوقی نظارت بر اجرای ساختمان


دانلود فرم


دانلود فرم قرارداد


قرارداد آماده


قرارداد پروژه


قراردد پروژه ساختمانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس 13 دین و زندگی (2): در انتظار ظهور

جزوه طراحی دیوار برشی در ایتبس

پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش

پاورپوینت درس شش عربی دهم

پاورپوینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی

پاورپوینت فصل ششم كتاب اصول بازاریابی كاتلر

پاورپوینت بررسی بخش فیزیوتراپی و رادیولوژی بیمارستان

پرسشنامه استاندارد عملکرد تیم (مایکل وست، 2004)پاورپوینت تعریف کامل میراگرها و انواع آنها