دانلود رایگان


پروژه متره و برآورد دستی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پروژه متره و برآورد دستی
به همراه نقشه و پلان

خاکبرداری

بتن مگر

قالب بندی

بتن ریزی

سطح ماسه سیمان زیرقیرگونی

قیرگونی

آرماتوربندی

میلگرد ستون

خاموت ستون

آرماتور تیر

کرسی چینی

آجرچینی

طاق ضربی

پوکه

قیرگونی بام

بلوکاژ کف اتاق

سرامیک کف سرویس

کاشی دیوار

نقاشی

کارهای چوبی

فرش موزاییک 

شیشه

کارکرد مالی
پروژه متره به صورت دستی


به همراه نقشه و پلانخاکبرداریبتن مگرقالب بندیبتن ریزیسطح ماسه سیمان زیرقیرگونیقیرگونیآرماتوربندیمیلگرد ستونخاموت ستونآرماتور تیرکرسی چینیآجرچینیطاق ضربیپوکهقیرگونی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت تحلیل تاریخچه حمام‌ یا گرمابه درایران

پاورپوینت سبك گوتيك

پاورپوینت تحلیل ارگ کریم خان زند شیراز

پاورپوینت خلاصه گزارش مدیریتی وضعيت محيط زيست شهر تهران SoE

پاورپوینت تحلیل دانشگاه علوم کاربردی روهرپرسشنامه تکانشگری (بارت و همکاران، 1995)پاورپوینت درس ششم ادبیات فارسی یازدهم: پرورده عشق