دانلود رایگان


تحقیق بررسی نقش جهتگیری کارآفرینی بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق بررسی نقش جهتگیری کارآفرینی بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدیتوضیحات:تحقیق بررسی نقش جهتگیری کارآفرینی بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی استراتژی تمایز و عملکرد نوآورانه ، در قالب فایل Word و در حجم 134 صفحه.
بخشی از متن فایل:هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش جهتگیری کارآفرینی بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی استراتژی تمایز و عملکرد نوآورانه می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری شامل مدیران ارشد 138شرکت متوسط و بزرگ تولیدی واقع در شهرستان ارومیه در سال 1397 می باشد و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 102 شرکت تعیین شد. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد. این پژوهش شامل یک فرضیه کلی و چهار فرضیه اصلی میباشد که از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که جهت گیری کارآفرینی به صورت مستقیم تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی شرکت¬های تولیدی ندارد, همچنین ...
فهرست مطالب:فصل اول: کلیاتفصل دوم :ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه
2-2-2 سیر تکاملی گرایش به کارآفرینی
2-2-3 مفهوم گرایش به کارآفرینی
2-2-2-4 ریسک پذیری
3-2-2-1 رقابت تهاجمی
4-2-2-1 استقلال
5-2-2-1 پیشگامی
2-2-2-5 الگوی هیسریچ
2-3 بخش دوم: عملکرد
1-2-3 گرایش به کارآفرینی و عملکرد
2-4 بخش سوم: استراتژی
1-2-4 استراتژیهای عمومی سه گانه
1-1-2-4 رهبری هزینه
2-1-2-4 تمایز
2-2-1-2-4 استراتژیهای موفقیت آمیز تمایز
1-2-2-1-2-4 ایجاد ارزش افزوده برای مشتری
2-2-2-1-2-4 ایجاد ارزش ادراکی
3-1-2-4 تمرکز
2-5 بخش چهارم : عملکرد نوآورانه
2-1-2-5 نوآوری فرآیند
3-1-2-5 نوآوری تکنولوژیک
2-2-5 عملکرد نوآورانه و کارآفرینی
2-2-6 تحقیقات خارجیفصل سوم: روش تحقیق
و ......کارافرینی


عملکرد شرکت


استراتژی تمایز


عملکرد نوآورانه


مفهوم گرایش به کارآفرینی


رقابت تهاجمی


الگوی هیسریچ


گرایش به کارآفرینی و عملکرد


استراتژیهای عمومی سه گانه


رهبری هزینه تمایز


استراتژیهای موفقیت آمیز تمایز


دانلود تحقیق


تحقیق مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت تحلیل تاریخچه حمام‌ یا گرمابه درایران

خلاصه ریدینگ pre 2 درس 4

پاورپوینت درس3پیام های آسمانی هفتم

قالب پاورپوینت زیبا - 1

تحقیق زندگی‌نامه شهید مطهری

طرح تحقیق عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پارکهای فناوری و مراکز رشد

برج ایفل طراحی شده در سالیدورک و کتیا

پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

پاورپوینت برند هرمس (Hermes)

پاورپوینت بررسی معماری برج شرکت ایچ. سی. پرایس